PoDmínky půjčení

OUTDOORovi

Půjčovna kvalitního sportovního vybavení

Postup objednání

Závazné objednání včetně potvrzení ze strany pronajímatele:

Platba a převzetí

Informace o platebních podmínkách:

Vrácení

Informace o podmínkách vrácení zboží:

Nedodržení podmínek

Pokuty za nedodržení smluvních podmínek: